Prvý moderný bytový objekt v Nižnej Myšli!

Viac o obci Nižná Myšľa

"BYTY Myšľa"

Trochu histórie

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1270. Obec Nižná Myšľa má výnimočnú polohu, je vzdialená od Košíc cca 12 km, rozprestiera sa pod masívom Slanských vrchov, ideálne ovzdušie je ovplyvnené sútokom troch riek – Hornád, Torysa a Olšava. Vďaka tomuto umiestneniu bolo miesto osídlené už v dobe bronzovej – Archeologické nálezisko na Hradnom vrchu europskeho významu. Unikátne nájdené exponáty – 3400 rokov starý rituálny chlieb a aj jedna z najstarších hračiek – vozík z hliny sú vystavované v miestnom Myšľanskom obecnom múzeu zriadenom v priestoroch bývalého kláštora, ktorý bol vybudovaný v polovici 13. storočia. Výraznou dominantou je barokovo-klasicistický kostol.

Výhody projektu

Doprava z Košíc je zabezpečená pravidelnými linkami spol. Eurobus a železnicou ŽSR, v súčasnej dobe prebieha výstavba rýchlostnej cesty R2, s napojením na diaľnicu D1.  Obec je aktívna v čerpaní finančných prostriedkov s EU – výstavba obecnej kompostárne, zberného dvora, rekonštrukcia autobusových zastávok a chodníkov, rekonštrukcia a výstavba ČOV, dobudovanie kanalizácie v obci, detské ihriská, zóny pre aktivity detí a rodičov, cykloodpočívadlá, výstavba cyklotrás, outdoorove posilovacie prvky,  vybudovanie Infocentra v archeolokalite.

Aktivity

Občania obce sú aktívny v občianskych združeniach OZ Dúhová stonožka – zabezpečuje v spolupráci s obcou karneval, maľovanie kraslíc, deň detí, prechádzka tajomným lesom, šarkaniada, vianočné tvorivé dielne, Mikuláš, „Prechod slanskými vrchmi“, „Obecná zabíjačka“. Klub priateľov archeologického výskumu – Collegium Myssle zabezpečuje v spolupráci s obcou údržbu archeoparku, organizuje „Noc múzeí“, sprevádzanie po archeologickej lokalite, „Starovek v Nižnej Myšli“ kurzy – práca s hlinou, tvorivé dielne pre mladých, deň deti. OZ Športový klub Nižná Myšľa – aktívna bežecká skupina, Ultramaratón Košice-Miškolc, beh Myšľou, nordik wolking, Wings for Life World RUN, cyklistická skupina, stolnotenisová skupina, pravidelné fitnes cvičenie žien v kultúrnom dome. Od jari až do neskorej jesene je voľne prístupné súkromné „Rozárium u Bohušov“ jedno z najväčších v SR. Sprístupnená je cyklisticko-turistická lokalita pod „Skalkou“ s odpočinkovým altánkom.