Prvý moderný bytový objekt v Nižnej Myšli!

Lokalita/situácia

"BYTY Myšľa"

Širšie okolie

Smer juhovýchod od Košíc

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1270. Obec Nižná Myšľa má výnimočnú polohu, je vzdialená od Košíc cca 12 km, rozprestiera sa pod masívom Slanských vrchov, ideálne ovzdušie je ovplyvnené sútokom troch riek – Hornád, Torysa a Olšava. Vďaka tomuto umiestneniu bolo miesto osídlené už v dobe bronzovej – Archeologické nálezisko na Hradnom vrchu europskeho významu. Unikátne nájdené exponáty – 3400 rokov starý rituálny chlieb a aj jedna z najstarších hračiek – vozík z hliny sú vystavované v miestnom Myšľanskom obecnom múzeu zriadenom v priestoroch bývalého kláštora, ktorý bol vybudovaný v polovici 13. storočia. Výraznou dominantou je barokovo-klasicistický kostol.

Umiestnenie v obci

medzi ulicami Školská a Kopaničná

Juhovýchodne od obecného múzea, vjazd z Kopaničnej ulice.

Galéria